Konferencja

ZAPROSZENIE

Formularz zgłoszenia

Regulamin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II  KONFERENCJA WOJEWÓDZKA W CHOCIWLU

„DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY W PRAKTYCE


Program konferencji

--------------------------------------------------------------

 

II Konferencja Wojewódzka w Chociwlu

 

 

 

W dniu 30 stycznia 2020 roku w Chociwlu odbyła się II Wojewódzka Konferencja organizowana przez Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Stargardzie poświęcona dyskusji nad diagnozowaniem dzieci i młodzieży. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Starosta Powiatowy pani Iwona Wiśniewska oraz Burmistrz Miasta Chociwel pan Stanisław Szymczak. Otwarcia konferencji dokonał włodarz miasta i gminy Chociwel, który przywitał licznie zebranych.

 

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu ekspertów, m.in.: Małgorzaty Maciejewskiej – Świeży, psychologa , psychoterapeuty, mediatora, trenera TZA , która przybliżyła zagadnienia związane  diagnostyką w poradnictwie,  Elżbiety Stefaniak- pedagoga, terapeuty uzależnień od narkotyków, mediatora, trenera PRIDE, TZA,  która przedstawiła prezentację pt „Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się”, Agnieszki Nowak – Zamołojko – psychologa, pedagoga, terapeuty, mediatora, trenera TZA, która opowiadała o diagnozie kompetencji emocjonalno-społecznych w oparciu o Pakiet narzędzi TROS-KA, Mileny Szczurko - dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Stargardzie, starszego trenera Krajowego Towarzystwa Autyzmu, pedagoga specjalnego, która wystąpiła z tematem „Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu”, Joanny Strzałek psychologa w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu, psychoterapeuty w trakcie certyfikacji, terapeuty TUS, pracownika Ośrodka Adopcyjnego SRK w Szczecinie, która mówiła o rysunku w diagnozie dziecka oraz Tomasza Starobrzańskiego - kuratora zawodowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie  i Agnieszki Kowalskiej - pracownika socjalnego, Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Chociwlu, którzy przybliżyli specyfikę swojej pracy oraz procedur sądowych związanych z diagnozą rodziny.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy wraz z pakietem materiałów dydaktycznych dotyczących tematyki konferencji.

 

Imprezę uatrakcyjnił przygotowany barek kawowy, zaopatrzony był w różnego rodzaju domowe wypieki i rarytasy.

 

 

 

Koordynator konferencji:

 

Joanna Strzałek


Konferencja II

Projekt1